Przywodztwo przyszłości Studia podyplomowe 2020

Czym jest przywództwo przyszłości

Studia podyplomowe Przywództwo Przyszłości to unikatowy i intensywny programskierowany do polskich menedżerów, teamliderów, kierowników, przedsiębiorców, osób zarządzającychzespołami i projektami oraz tych, którzy przygotowują siędo objęcia stanowiska zarządczego.intensywny program. To program rozwoju umiejętności menedżerskich i przywódczych na najwyższymświatowym poziomie z uwzględnieniem kontekstu działaniafirm na rynku polskim

Adresaci studiów

Program studiów podyplomowych Przywództwo Przyszłościskierowany jest do osób, którym zależy na rozwoju własnejkariery zawodowej, rozwoju pracowników i organizacji orazludzi zorientowanych na sukces i gotowość do zmian:

 • obecnych i przyszłych menedżerów,
 • team liderów, kierowników,
 • przedsiębiorców,
 • zarządzających zespołami i projektami

Korzyści dla słuchaczy

Dzięki uczestniczeniu w zajęciach słuchacze:

poznają najnowsze światowe trendy
i rozwiną kompetencje w zakresie zarządzania sobą, zespołem,organizacją,
relacjami i zmianami w dynamicznym otoczeniu biznesowym,
poznają swój osobisty potencjał przywódczy:
test na cechy przywódcze - Hogan Personality Inventory zinformacją zwrotną (feedback),
rozwiną umiejętności w zakresie budowania kulturypsychologicznego bezpieczeństwa
i odpowiedzialności za biznesowe rezultaty,
zdobędą wiedzę opartą na najnowszych badaniach z zakresuneuronauki, ekonomii behawioralnej
i psychologii społecznej, niezbędną do rozwoju osobistego,komunikowania się z ludźmi, zarządzania
zespołem oraz budowania przyjaznego i efektywnego środowiskapracy,
zdobędą wiedzę i kompetencje z zakresu planowania sukcesjimenedżerskiej
i właścicielskiej, przygotowania do objęcia wyższychstanowisk, zarządzania ludźmi w sytuacjach kryzysowych,rozwijaniu startupów w czasach zmiany paradygmatuzarządzania i ekspansji nowych technologii,
rozwiną umiejętności wykorzystania najnowszych technologii
do skutecznego przewodzenia innym i rozwiązywania dylematówmoralnych w
zarządzaniu ludźmi oraz budowania marki osobistej,
zdobędą wiedzę wybitnych, polskich i zagranicznychwykładowców, z doświadczeniem
akademickim i biznesowym, w tym wykład Massimo Tammaro –międzynarodowego mówcy
i eksperta w dziedzinie przywództwa i zarządzania ryzykiem,twórcy i wieloletniego dyrektora
Departamentu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Ferrari.

Ramowy program

 • Odpowiedzialny i skuteczny lider
 • Ludzie w organizacji: najważniejszy kapitał
 • Budowanie kultury psychologicznego bezpieczeństwa
 • Dylematy moralne w zarządzaniu
 • Przywództwo w czasach zmian
 • Strategie zarządzania i modele biznesu
 • Narzędzia IT przydatne w kierowaniu ludźmi
 • Zarządzanie zmianą i rola lidera
 • Sukcesja menedżerska i właścicielska
 • Otoczenie prawne menedżera/lidera/przedsiębiorcy
 • Zarządzanie różnorodnością i prawo równościowe
 • Kultura organizacyjna firmy i jej wpływ na zarządzanieludźmi
 • Zarządzanie zespołem - odkrywanie talentów i budowaniekultury odpowiedzialności za rezultaty
 • Mentoring w pracy lidera
 • Kreowanie marki lidera
 • Wystąpienia publiczne i autoprezentacja oraz warsztatmedialny

Organizacja zajęć

Studia trwają:
DWA SEMESTRY
Pierwszy zjazd:
7-8 marca 2020 r., ostatni: grudzień 2020 r.
Program studiów obejmuje
160 GODZIN.
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu
W SOBOTY I NIEDZIELE w godz. 9.00-16.30
Całkowity koszt studiów:
7500 złotych
(możliwość płatności w dwóch ratach – 4000 zł i 3500 zł).

Wykładowcy

Massimo Tammaro, Gość specjalny,międzynarodowy mówca i konsultant biznesowy
Marta Borkowska-Olszewska, Prezes ZarząduTalent Chase Sp. z o.o.
Dr hab. Lidia Danik , SGH
Monika Dębicka, Senior Consultant &Trainer Talent Chase Sp. z o.o.
Magdalena Giryn, Senior Consultant &Trainer Talent Chase Sp. z o.o.
Dr Piotr Filipkowski, SGHDr Anna AnettaJanowska, SGH
Dr hab. Małgorzata Lewandowska, Prof. SGH
Dr hab. Ewa Lisowska, Prof. SGH
Alicja Ozdowy-Bietkowska, SeniorConsultant & Trainer Talent Chase Sp. z o.o.
Małgorzata Romaniuk, Wiceprezes ZarząduBank BPH S.A.
Tina Sobocińska, VP HR Dyrektor ds.Personalnych i Komunikacji DHL Parcel
Krzysztof Sroczyński, Senior Consultant &Trainer Talent Chase Sp. z o.o.
Beata Stelmach, Senior Vice PresidentLeonardo Helicopters, Prezes Zarządu PZL Świdnik SA
Dr Bartosz Targański, SGH
Dr hab. Marzanna Witek-Hajduk, Prof. SGH
Natalia Włodarska, Senior Consultant &Trainer Talent Chase Sp. z o.o.
Stefan Życzkowski, Prezes Zarządu ASTORSp. z o.o.

KONTAKT I REKRUTACJA - SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Gospodarki Światowej 
ul. Madalińskiego 6/8
Budynek M, pokój 33 
02-513 Warszawa


Karolina Nivette
karolina.nivette@sgh.waw.pl
tel. +48 22 564 93 49
www.sgh.waw.pl/psppr
KONTAKT - TALENT CHASE

Talent Chase Sp. z o.o.
Plac Unii | ul. Puławska 2, budynek B
02-566 Warszawa


Damian Aaron Olszewski
sgh@talentchase.eu
+48 609 577 293

POWRÓT