Przywództwo przyszłości Neuronauka w przywództwie

Nowy unikatowy program

Jedyny w Polsce program rozwoju „miękkich” umiejętnościprzywódczych, przygotowany w oparciu o światowe wynikibadań i najnowsze odkrycia neuronauki i ekonomiibehawioralnej.

W dynamicznie zmieniającym się świecie (VUCA WORLD),priorytetem dla większości organizacji jest potrzebapoprawy skuteczności przywództwa. Najnowsze badania zdziedziny neuronauki i ekonomii behawioralnej (nagrodaNobla 2017 w dziedzinie ekonomii) i psychologii społecznejpokazują, jak osiągać największą efektywność i lepszewyniki, w szczególności w sytuacji zmian, takich jakwprowadzenie zwinnego zarządzania, cyfrowej transformacjii sztucznej inteligencji.

Neuronauka dostarcza empirycznej, opartej na badaniach,„twardej“ wiedzy, aby wspomóc teoretyków przywództwa wrozwijaniu umiejętności przywódczych, tradycyjnierozpatrywanych jako „umiejętności miękkie“. Daje nampodpowiedź, jakie zachowania i postawy skutecznegomenedżera/przywódcy dają najlepsze wyniki, tworzącjednocześnie kulturę bezpieczeństwa psychologicznego.

Gwarantowane rezultaty

Wyższa efektywność przywództwa i zarządzania.
Poprawa zdolności budowania relacji z innymi poprzez rozwójinteligencji emocjonalnej i społecznej.
Większa produktywność własna oraz satysfakcja z pracy iżycia osobistego.
Większa umiejętność w budowaniu swojego autorytetu iskuteczności wywierania wpływu.
Wyższe zaangażowanie zespołu i lepsze wyniki.
Przygotowanie do realizacji nowych wyzwań w organizacji.

Opis grupy docelowej Kto powinien wziąć udział w programie?

Każdy, kto ma ambicje podnieść swoje umiejętnościprzywódcze na najwyższy poziom, niezależnie od aktualnejpozycji zawodowej.

Grupa warsztatowa jest tworzona w oparciu o ankietęokreślającą stopień doświadczenia zawodowego, cogwarantuje pracę z ludźmi o zbliżonych umiejętnościach ipoziomie wiedzy.

Dowiesz się:

 • Jak funkcjonuje mózg i dlaczego ta wiedza jest niezbędnadla lidera.
 • Jak rozwinąć nowe umiejętności w kluczowych obszarachprzywództwa, oparte na wiedzy o działaniu mózgu.
 • Doświadczysz w praktyce jak rozwijać sprawność mózgu.
 • Poznasz i zrozumiesz najnowsze odkrycia i doświadczenialaboratoryjne neuronauki i ekonomii behawioralnej, którepotwierdzają prezentowane teorie.
 • Uświadomisz sobie, jakie procesy zachodzą w mózgu(zarówno Twoim własnym, jak i Twoich współpracowników,dostawców i klientów), m.in.:
  1. jak optymalnie rozwiązywać problemy i podejmowaćdecyzje,
  2. jak radzić sobie w sytuacjach wzbudzających silneemocje np. konflikty,
  3. jak efektywnie kontrolować emocje i stres,
  4. jak osiągnąć optymalną współpracę w otoczeniubiznesowym,
  5. jak oddziaływać/wpływać na innych w oparciu o wiedzęi badania neuronauki,
  6. jak udzielać informacji zwrotnej i jak jąprzyjmować,
  7. jak sprawnie delegować zadania, jak skutecznieprzejść przez zmianę,
 • Jak kontrolować powyższe procesy, a co za tym idzie –poprawić skuteczność własnego przywództwa i zapewnićosiąganie ponadprzeciętnych wyników.

Zawartość merytoryczna:

Moduł I

Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów
Wprowadź neuronaukę do swojego biznesu i rozwijaj swójzespół wykorzystując najnowsze badania i odkrycia neuronaukii ekonomii behawioralnej.

Moduł II

Jak radzić sobie w sytuacjach wzbudzających silne emocje
Odkryj neuronaukę emocji - jak opanowanie własnych emocji może skutkować wzrostem produktywności i poprawą relacji z innymi.

Moduł III

Współpraca w otoczeniu biznesowym „Mózg społeczny” - poznaj jego oblicze.
Jak wykorzystać tę wiedzę, aby zwiększyć efektywność swoich interakcji zarówno w życiu prywatnym, jak i w środowisku biznesowym.

Moduł IV

Jak skutecznie przejść przez zmianę
Analiza neuronauki zmiany - dlaczego jest to dla nas wyzwaniem i jak możesz stać się pozytywnym ambasadorem zmiany i zwiększyć skuteczność jej wdrożenia.

Gra Strategiczna Leadout - Poznaj siłę swojegoprzywództwa!Na zakończenie MODUŁU IV proponujemy zajęcia integracyjnew formie gry strategicznej Leadout. Gra jestwykorzystywana na całym świecie do rozwijania umiejętnościwspółpracy w zespole, budowania świadomości roliprzywództwa i pokazania mechanizmów funkcjonowaniazespołu. Uświadamia, jak ważna jest rola wszystkich jegoczłonków w realizacji wspólnych zadań i dążeniu do celów.Po zakończeniu gry, odbędzie się dyskusja podsumowującapracę grupy, analizująca wykorzystywane strategiewspółpracy i metody dochodzenia do zamierzonychrezultatów, omawiająca interakcje w zespole i przyjmowanerole zespołowe. Uczestnicy zostaną zachęceni do refleksjii wyciągnięcia wniosków, które mogą zainspirować ich dopoprawy współdziałania w realnych sytuacjach zawodowych.

Leadout jest strategiczną grą, którapozwala w niekonwencjonalny sposób wyłonić przywódcówgrupowych, uczy komunikacji i negocjacji w zespole,ukazuje tendencje poszczególnych osób do ponoszeniaryzyka, ukazuje mechanizmy rządzące rozwiązywaniemproblemów i całym procesem decyzyjnym. Poprzez udział wgrze, uczestnicy będą mogli poznać swoje mocne strony i wsposób nieformalny nawiązać współpracę, która pomoże im wrealizacji postawionego przed nimi celu – stworzeniasprawnie działającej grupy projektowej.

MetodologiaWarsztaty zostaną przeprowadzone z wykorzystanieminnowacyjnej metody SCARF, opracowanej w oparciu onajnowsze wyniki badań i przełomowe odkrycia neuronauki iekonomii behawioralnej. Warsztaty realizowane są w formieinteraktywnego procesu grupowego. Proces bazuje nawydobywaniu potencjału uczestników, analizowaniu ipraktycznym rozwiązywaniu wyzwań uczestników biorącychudział w projekcie.

Najważniejszym założeniem warsztatów jest koncentracja napostawach, przekonaniach oraz nawykach uczestników. Zmianana tym poziomie pozwala na skuteczniejsze rozwijanieumiejętności miękkich, których efektem są twarde iwymierne rezultaty. Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniachgrupowych oraz w specjalnie zaprojektowanych zadaniach, wtym symulacjach i odgrywaniu ról. Wszystkie ćwiczeniawywodzą się z metodologii experience education (naukiprzez doświadczenie). Jest to koncepcja uczenia się nabazie zmiany konkretnych zachowań, którą najpełniejopisuje cykl uczenia się Kolba. Przyjęta koncepcjametodologiczna gwarantuje, iż uczestnicy szkolenia będąuczyli się, ćwiczyli i doświadczali procesów w sposóbpraktyczny i

W trakcie warsztatów wykorzystywane są:

Realne problemy lub wyzwania, przed jakimi stająuczestnicy projektu

Dyskusje grupowe

Ćwiczenia indywidualne, w parach i małych grupach

Role-play

Gry srategiczne

Studia przypadków

Studia przypadków

Informacja zwrotna

Prowadzący

Krzysztof Sroczyński
Senior Consultant & Trainer Talent Chase

Ekspert w dziedzinie neuroprzywództwa.Urodzony w Anglii,absolwent ekonomii Uniwersytetu w Londynie oraz Mastery University w USA, słynnej na świecie szkoły AnthonyRobbinsa. Zanim osiadł w Polsce pracował na stanowisku konsultanta w Bishop Skinner w Londynie, a następnie byłdyrektorem ds. sprzedaży i marketingu w American Travel Abroad w Nowym Jorku.

W kraju był min.: dyrektorem na Polskę ds. marketingufirmy Philip Morris, menedżerem w Gillette (m.in.wprowadził na rynek polski markę Oral B), konsultantem wewiodącej na świecie firmie zajmującej się “executivesearch” - Russell Reynolds Associates. Następnie SeniorManager Działu Szkoleń w „Neumann Management Institute”.Przez 12 lat współpracował z „Harvard Busines ReviewPolska” (ICAN Institute), jak również z firmą doradcząAllbridge Business Advisory (Door Group International).Pracuje w języku polskim i angielskim.

Doradca biznesowy, międzynarodowy konsultant, menedżer,mentor. Prowadzi warsztaty z zakresu przywództwa,komunikacji, podejmowania decyzji i zarządzania zmianą.Wdraża projekty zmian i transformacji kulturyorganizacyjnej, których celem jest wzrost efektywnościbiznesowej i osiąganie rezultatów biznesowych organizacji.Specjalizuje się w dziedzinie neuronauki i ekonomiibehawioralnej w kontekście przywództwa i zarządzania orazskutecznych strategii sprzedaży w organizacjach.

Jego pasją są tematy z następujących dziedzin:neuroprzywództwo, neurosprzedaż. Z sukcesem realizowałprojekty zarówno dla globalnych korporacji, jak czołowychpolskich przedsiębiorców i zagranicznych firm. Przez 12lat był przewodniczącym rady nadzorczej spółki giełdowejCI Games S.A., obecnie vice przewodniczący rady nadzorczejCherrypick Games S.A. Certyfikowany Trener Academy ofBrain Based Leadership.

Inwestycja

1 990 PLN (+23% VAT) / 1 osoba

15% zniżki dla klientów Talent Chase oraz przyzgłoszeniu min. 3 uczestników
10% zniżki przy zgłoszeniu 2 uczestnikówW pakiecie programu:

 • Analiza potrzeb i przygotowanie do projektu.
 • 2 dni intensywnych warsztatów dla każdej grupy.
 • Praktyczne zastosowanie wiedzy i doświadczenia wdziałaniu.
 • Komplet dedykowanych materiałów: materiał merytoryczny„szyty na miarę” uczestników, w tym materiałyusprawniające indywidualny rozwój (kwestionariusze,narzędzia implementacyjne, reprinty artykułów, studiaprzypadków – zależnie od potrzeb uczestników).
 • Podsumowanie projektu oraz rekomendacje dalszych działańrozwojowych. Wsparcie trenera - kontakt telefoniczny imailowy po zakończeniu projektu.
 • Certyfikat – po ukończeniu programu „PrzywództwoPrzyszłości” uczestnicy otrzymują certyfikat, którypotwierdza udział w tym unikatowym programie i zdobyciewiedzy oraz umiejętności na najwyższym światowympoziomie.

Informacje organizacyjne

Swój udział w programie mogą Państwo zgłosić wysyłającwiadomość
na adres: szkolenia@talentchase.eu lub dzwoniąc pod numer telefonu: 609 577 293 .Do zgłoszenia potrzebne są następujące informacje:

 • miasto oraz termin szkolenia
 • dane firmy – nazwa firmy,
 • adres do faktury,
 • NIP oraz dane zgłaszanych osób (imię i nazwisko,e-mail).


daty i Miejsca szkoleń:

POWRÓT