Dla firm

Dziękujemy za przesłanie formularza. Informacje w nim zawarte zostały przekazane do odpowiedniego działu Talent Chase. Wybrany konsultant wkrótce skontaktuje się z Państwem.

Powrót na stronę główną

Jeśli chcecie Państwo powierzyć firmie Talent Chase realizację projektu prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Zawarte w nim informacje zostaną przekazane wybranemu konsultantowi, który skontaktuje się z Państwem tak szybko, jak to możliwe.

* Pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych jest Talent Chase Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2 bud. B, 02-566 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Dowiedz się więcej