Dla kandydatów

Dziękujemy za przesłanie formularza. Informacje w nim zawarte zostały przekazane do odpowiedniego działu Talent Chase. Wybrany konsultant wkrótce skontaktuje się z Państwem.

Powrót na stronę główną

Wyślij CV uzupełniając poniższy formularz:

* Pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych jest Talent Chase Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2 bud. B, 02-566 Warszawa.Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,a także prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Dowiedz się więcej