Mentoring i coaching

Oferujemy możliwość współpracy z doświadczonymi coachami i mentorami – zarówno menedżerami, przedsiębiorcami, praktykami biznesu, jak i doświadczonymi w coachingu psychologami, ludźmi o różnych osobowościach, doświadczeniu i certyfikatach. Koncentrujemy się na skutecznych rozwiązaniach biznesowych.

Mentoring

Mentoring to proces, który koncentruje się na wsparciu i wykorzystaniu potencjału menedżera, przedsiębiorcy czy utalentowanego pracownika. Uczy, rozwija samoświadomość i kompetencje oraz dokonuje wnikliwej oceny otoczenia biznesowego i stylu zarządzania. Pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału uczestnika, uzyskanie lepszych wyników oraz zwiększenie skuteczności w biznesie. Relacja pomiędzy mentorem a mentee opiera się na zaufaniu, pełnej dyskrecji i partnerstwie.

Executive coaching

Executive coaching jest sztuka łączenia wyzwań organizacji i osobistych potrzeb menedżera na najwyższym poziomie w hierarchii organizacji. Wzmacnia wybrane kompetencje przywódcze, zapewnia rozwój osobisty i zawodowy, koncentruje się na strategii działań i zarzadzaniu zespołem oraz zwiększa wydajność pracy i skuteczność menedżerską.

Team coaching

Każdy zespół jest żywym i dynamicznym systemem obdarzonym określoną osobowością, mentalnością i wizją działania. Team coaching służy przemianie grupy indywidualności w trwały, kreatywny i skuteczny zespół, który jest w stanie realizować z sukcesem strategię firmy i osiągać założone rezultaty biznesowe. Zwraca szczególną uwagę na model biznesowy, na istniejące zasoby, szanse czy wyzwania. Dla organizacji to proces budowania pozycji lidera nowej ery.

Career coaching

Usługa skierowana do organizacji celem wsparcia procesu rozwojowego, planowania sukcesji czy budowania employer branding.

Powrót