Rozwój talentów

Zarządzanie talentami to proces, w którym identyfikacja utalentowanych pracowników i potencjalnych sukcesorów, obsadzenie ich we właściwym miejscu w organizacji i efektywny rozwój jest kluczem do realizacji strategii i decyduje o sukcesie każdego biznesu. Ogromnym wyzwaniem i wielką szansą dla firm jest uwolnienie ukrytego potencjału talentów , mających realny wpływ na ludzi, sposób ich myślenia i działania, poziom efektywności osobistej i zespołowej, realizację celów i osiąganie rezultatów biznesowych organizacji.

W oparciu o najnowsze wyniki badań, sprawdzone narzędzia i metody oraz bogate międzynarodowe doświadczenie opracowujemy i wdrażamy dedykowane rozwiązania , które pomagają organizacjom osiągać wyjątkowe rezultaty biznesowe .

Oferujemy pełne wsparcie rozwojowe w czterech kluczowych obszarach:

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

 • Neuroprzywództwo

  Neuronauka i ekonomia behawioralna (nagroda Nobla w 2017 – Richard H. Thaler) dostarczają empirycznej, opartej na badaniach „twardej” wiedzy oraz pokazują, w jaki sposób proces uczenia się ma przełożenie na zmiany naszych działań i zachowań. Analiza wyników badań naukowych pozyskanych przez ponad 25 lat daje możliwość zrozumienia sposobu funkcjonowania ludzkiego mózgu i poznania najlepszych metod, aby rozwijać, mierzyć i monitorować jego wydajność. Poprzez zrozumienie, jak mózg wpływa na nasze zachowania, uzyskujemy pełną świadomość naszych działań, emocji czy uprzedzeń, pogłębiamy umiejętność zrozumienia innych, poprawiamy komunikację i relacje w zespołach, lepiej zarządzamy sobą i innymi.

  Przywództwo jest kluczowym czynnikiem kształtującym organizację. Wpływa na zaangażowanie, motywację, poziom współpracy oraz postawy ludzi i całych zespołów. W oparciu o najnowsze wyniki badań oraz przełomowe odkrycia neuronauki i ekonomii behawioralnej wspieramy talenty i ich utalentowane zespoły wiedzą i innowacyjnymi narzędziami, które zapewniają poznanie i ćwiczenie mózgu w taki sposób, że osiąga on poziom optymalnej wydajności w codziennych działaniach. Pokazujemy jak korzystać z wiedzy o mózgu, by lepiej komunikować się z pracownikami, wprowadzać zmiany oraz tworzyć przyjazne i efektywne środowisko pracy.

  Efekty współpracy:

  • Poprawa skuteczności przywództwa i zarządzania poprzez uzyskanie większej świadomości i wiedzy o procesach, które zachodzą w mózgu i o ich kontroli w odniesieniu do potrzeb organizacji i do profilu grupy (sprzedaż, marketing, produkcja, etc.).
  • Budowanie kultury współpracy , zwiększenie poziomu odpowiedzialności, zaangażowania i motywacji do osiągania założonych celów.
  • Zwiększenie odporności na stres , poprzez racjonalne i skoncentrowane na celu działania, wraz z poprawą komunikacji i wywierania wpływu na zespół czy organizację.
  • Budowanie kultury psychologicznego bezpieczeństwa i wyższej efektywności pracy oraz wsparcie kreatywności, innowacyjności i równowagi (work-life balance).
 • zmiana w organizacji

  Nowe technologie, zmieniające się środowisko biznesowe, dynamiczny rozwój organizacji czy zmiana przywództwa znacząco wpływają na transformację biznesu. Kluczowym wyzwaniem jest przekucie wizji transformacji w rzeczywistość poprzez dopasowanie modelu przywództwa i kultury organizacji a także kompetencji i struktury firmy do przyjętej strategii biznesowej. Istotnym jest rozwój kompetencji miękkich , którego efektem jest dostarczenie twardych i wymiernych rezultatów .

  Zapewniamy pełen zakres wsparcia w zarządzaniu zmianą:

  • Projektujemy i wdrażamy procesy konkretnych zmian w organizacjach skoncentrowane są na realizacji założonych rezultatów biznesowych.
  • Realizujemy warsztaty na wszystkich poziomach organizacji – dla zarządu i kadry menedżerskiej, zespołu projektowego oraz na poziomie pracowników.
  • Budujemy gotowość do zmiany i trwale kształtujemy postawy zespołów i całych organizacji , wspierając wdrażanie projektu na wszystkich etapach jego realizacji.
  • W oparciu o sprawdzone i skuteczne mechanizmy zarządzania zmianą w organizacji oraz bogate międzynarodowe doświadczenie opracowujemy i wdrażamy dedykowane rozwiązania .
  • Dzielimy się doświadczeniem zdobytym w wielu projektach realizowanych w Polsce i na świecie .
 • zespół

  Zarządzanie zespołem - budowanie i rozwój

  Skuteczne zarządzanie zespołem to proces, który zaczyna się od budowania zespołu, poprzez motywowanie ludzi do większej odpowiedzialności i zaangażowania, by finalnie osiągnąć jak najwyższą efektywność biznesową .

  Oferujemy wsparcie w następujących aspektach:

  • Pozyskanie i dopasowanie właściwych ludzi , uwzględniając przy tym nie tylko ich kompetencje, ale również czynnik ludzki pasujący w najwyższym stopniu do kultury i potrzeb organizacji czy zespołu.
  • Wzmacnianie kompetencji przywódczych niezbędnych do skutecznego zarządzania zespołami.
  • Wsparcie w osiąganiu pożądanych rezultatów biznesowych (wspólna wizja, doprecyzowane cele, współpracujący zespół, odpowiedzialność za osiąganie celu, etc.).
  • Interwencje (nowe wyzwania, sytuacje kryzysowe, konflikty, bariery we współpracy, niska efektywność zespołowa, fuzje, przejęcia, sukcesja, etc.).
 • sprzedaż

  Pomagamy naszym klientom w skutecznym wdrażaniu strategii sprzedaży oraz rozwoju zespołów sprzedażowych .

  Zapewniamy wsparcie na wszystkich poziomach organizacji:

  • Warsztaty strategiczne dla zarządu i kadry menedżerskiej celem doprecyzowania wizji i celów oraz opracowania i wdrożenia skutecznych rozwiązań, by osiągnąć założone rezultaty biznesowe.
  • Warsztaty dla zespołów celem doskonalenia, rozwoju i poprawy efektywności sił sprzedażowych i marketingowych.
  • Rekrutacja pracowników działów handlowych na wszystkich poziomach.

Projektujemy i realizujemy

DEDYKOWANE SESJE WARSZTATOWE I PROGRAMY ROZWOJOWE

ściśle dostosowane zarówno do specyfiki firmy, jak i do przyszłych wyzwań, które stoją przed grupą menedżerów czy specjalistów.

PROCESY ZMIAN W ORGANIZACJACH

skoncentrowane na realizacji założonych rezultatów biznesowych.

DEDYKOWANE WYSTĄPIENIA MOTYWACYJNE

(power speech), osadzone w realiach biznesowych, inspirujące do zmiany i uwolnienia ukrytego potencjału utalentowanych pracowników.

POWRÓT