Rekrutacja

Na liście kandydatów przedstawiamy osoby kompetentne i utalentowane, pasujące w najwyższym stopniu do kultury organizacji, stanowiska czy projektu. Poznajemy w najwyższym stopniu misję, wizję i plany rozwojowe firmy. Analizujemy cechy osobowe i umiejętności istotne dla skutecznego prowadzenia nowego przedsięwzięcia, przy jednoczesnej koncentracji na cechach operacyjnych, niezbędnych w bieżącym prowadzeniu biznesu. Stosujemy metody nowoczesnego headhuntingu oraz niestandardowe podejście do całego procesu. Posiadamy listę sprawdzonych kandydatów, szeroki network własny.

Promujemy postawy przedsiębiorcze, otwarte na wyzwania oraz pasję, pozytywną energię i umiejętność wzbudzania jej u innych.

Promujemy podejście holistyczne, gdyż z doświadczenia wiemy, że firmy zwykle zatrudniają ludzi ze względu na ich kompetencje, a zwalniają ze względu na ich osobowość.

Executive Search

Metodą poszukiwań bezpośrednich identyfikujemy najlepszych kandydatów na najwyższe stanowiska zarządcze i menedżerskie oraz eksperckie pozycje średniego szczebla zarządzania. W sposób dyskretny i z najwyższą skutecznością docieramy do osób z największym potencjałem.

Direct Search

Metodą poszukiwań bezpośrednich identyfikujemy kandydatów na stanowiska menedżerskie i specjalistyczne o określonych kompetencjach zawodowych. Metoda daje możliwość dotarcia do kandydatów, którzy nie poszukują aktywnie pracy.

Search & Selection

Metodą pozyskiwania kandydatów poprzez publikacje ogłoszeń w mediach oraz przy wykorzystaniu własnej bazy danych realizujemy projekty rekrutacyjne na stanowiska wyższego i średniego szczebla menedżerskiego oraz samodzielne stanowiska specjalistyczne.

POWRÓT