Kultura pasji i rezultatów

W czasach gospodarki opartej na wiedzy potencjał ludzki jest siłą napędową wzrostu gospodarczego, a profesjonalny i skuteczny zespół wyznacznikiem konkurencyjności firm. Odpowiedzialność za pozyskiwanie, zatrzymanie i rozwój talentów to nie tylko zadanie działu HR, to wyzwanie każdego menedżera i lidera, to cel strategiczny zespołu zarządzającego każdej firmy. Świadomie budowana kultura organizacji staje się filarem współczesnego lidera. Decyduje o tożsamości firmy, buduje przewagę konkurencyjną, pomaga w realizacji celów biznesowych, kształtuje ludzi, poziom ich zaangażowania i efektywności wykonywanej pracy. 

Rozumiejąc potrzeby naszych klientów projektujemy i wdrażamy procesy zmian i transformacji, których celem jest osiągnięcie założonych rezultatów biznesowych. Zajmujemy się rozwojem kluczowych pracowników, talentów i potencjalnych sukcesorów, kreując środowisko pracy pełne pasji i pozytywnej energii, współpracy i zaangażowania, szacunku i zaufania, inspiracji i kreatywności, poczucia wspólnego celu oraz odpowiedzialności, które w realny sposób mają wpływ na osiągane wyniki firmy. Koncentrujemy się na podnoszeniu efektywności i produktywności poprzez eliminację barier pomiędzy poziomami zarządzania w firmie i poszczególnymi funkcjami w organizacji.

Filary i efekty współpracy

PASJA I RADOść W REALIZACJI WIZJI FIRMY

Celem procesu rozwojowego jest uwolnienie pasji i radości w realizacji wspólnej wizji i celów organizacji. Adresujemy przy tym istniejące bariery, które powstrzymują kadrę przed skuteczną realizacją i wiarą w sukces. To stopniowy proces zmiany, któremu towarzyszy coraz lepsza atmosfera, jakość współpracy i zaangażowania zespołu. Następuje poprawa efektywności organizacyjnej poprzez wspólną realizację konkretnych inicjatyw biznesowych. Proces wspiera budowanie kultury współpracy i zaangażowania oraz skutecznego przywództwa. Zaczynamy od pracy z kadrą zarządzającą, od ustalenia wspólnej wizji i priorytetów projektu. Następnie angażujemy Top 30-50 kluczowych osób we wspólną diagnozę bieżącej sytuacji oraz w projektowanie zmian. Wspieramy kadrę w realizacji intensywnych, krótkich warsztatów, angażujących część organizacji w odkrywanie pasji w realizacji wizji firmy. Wypracowujemy finalne wnioski i rekomendacje do dalszych działań.

REZULTATY BIZNESOWE STYMULATOREM ZMIANY

Istotą jest zrozumienie i realizacja priorytetów firmy, które mają realny wpływ na pożądane wyniki. Prowadzimy warsztaty i coachingi koncentrując się na pracy z organizacją, jej stanem obecnym, przyszłą wizją i barierami, które stoją na drodze ku jej realizacji. Koncentracja kadry na poruszaniu trudnych wątków pozwala na zauważenie ukrytych możliwości i potencjalny wzrost. Koncentracja na pożądanych wynikach i celach stanowi inspirację do zmian w kulturze, poprawia poziom współpracy i zaangażowania. W wyniku procesu rozwojowego uzyskujemy większą efektywność pracy i realny wzrost rezultatów biznesowych organizacji.

ROZWÓJ PRZYWÓDZTWA WYNIKIEM ZMIANY

Wspieramy kadrę menedżerską w odkrywaniu autentycznej pasji do przywództwa, wyzwalamy pozytywną energię i radość z budowania organizacji o wysokim poziomie efektywności. Uwalniamy talenty poprzez zmianę wewnętrzną menedżera. Kadra menedżerska doświadcza swojego stylu przywódczego we współpracy z niższymi poziomami w organizacji, co już w trakcie realizowanych spotkań i warsztatów pozwala na realną zmianę. Następuje wzmocnienie współpracy, dialogu i szacunku wewnątrz organizacji. Warsztaty i interwencje doradcze oraz ich przebieg adoptowane są do sytuacji i przebiegu procesu oraz potrzeb organizacji w czasie rzeczywistym.

Założone cele realizujemy poprzez:

  • Warsztaty dla dużych grup
  • Warsztaty strategiczne
  • Warsztaty zarządzania zmianą
  • Coaching zespołów zarządzających
  • Executive coaching / mentoring

Doświadczenie

+lat
doświadczeń w pracy na poziomie executive, w 17 krajach ( m.in. USA, Polska, UK, Szwajcaria, Francja, Norwegia, Dania, Ukraina, Białoruś i inne)
+lat
doświadczeń w facylitacji: współpraca z ponad 50 zarządami (przychody do 10 mld $)
+lat
doświadczeń w coachingu zespołów i coachingu na poziomie executive: 80 firm, 25 sektorów
+lat
prowadzenia warsztatów dla dużych grup (grupy od 30 do 150 osób)
POWRÓT